Z historie Výzkumného ústavu matematických strojů

Z historie VÚMSu

Profesor Antonín Svoboda a historie VÚMSu

prof. A. Svobody

Setkání pracovníků VÚMSu, ČVUT a AV ČR u příležitosti 100. výročí narození prof. A. Svobody