Z historie Výzkumného ústavu matematických strojů

Z historie VÚMSu

Profesor Antonín Svoboda a historie VÚMSu

prof. A. Svobody

Fotografie z návštěvy profesora M. Valacha v sídle firmy VUMS Computers, s.r.o. a z jeho přednášky na ČVUT v květnu 2008

(Profesor Valach byl Svobodovým aspirantem a je autorem unikátní koncepce aritmetické jednotky pracující v kódu zbytkových tříd.)

Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie